Skiløyper

Se også Agder Energi sitt kart over uttrygg is . På oppdrag fra Ljosland Utvikling er det i 2015 Ljosland Skisenter som har ansvaret for skiløypene. Alle henvendelser verdørende løyper skal derfor nå gå til 91133580 eller skisenter@ljoslandinfo.no. 

Nytt fra tråkkarane

25.april kl.08.30:

Den økte vannføringen og mildværet har ført til at “broen” over utløpet av Farevatn har forsvunnet. Det blir da ingen kjøring av løypene idag. Langtidsvarselet mener at vi får nattefrost igjen uti neste uke og fint vær “1.mai-helga” så da tenker vi å kjøre løyper om forholdene tillatter det. God tur!

 

VIKTIG INFO OM ISFORHOLD:

Hele løypenettet er nå oppe med unntak av vinterløype til Lakkenstova. Grunnen til at vi ikke kjører denne er at Lisle Øyvatn (vannet før Lakkenstova) er usikkert. Det er ikke bare usikkert; det mangler fullstendig is under 150 cm med snø! Vi har registrert flere skispor over vannet. Snøen kan til en viss grad bære oss over, men plutselig går det galt! Når noen legger et spor over vannet så tror også neste mann som kommer at det er trygt. Av samme grunn kjører vi derfor heller ikke opp til vannet med løypemaskinen. Når man legger ei løype opp til et vann (som ikke har is selv om det kan se slik ut) føler vi at vi har et større ansvar dersom vedkommende går i vannet. Isen fikk ikke lagt seg før det kom store mengder snø hvilket betyr at INGEN vann i områdene til skiløypene er sikre! Vennligst spre dette når du er i løypa så vi unngår at folk går gjennom.

Totalt løypekart

Alternativer og avstander

Informasjon

Vi minner om at oppkjørte løyper er til skigåing. Tur til fots, med scooter eller andre framkomstmidler som ødelegger sporet bes lagt utenfor løypetraseen. Hundeeiere bes fjerne “visittkort” fra løypene. For “uorganiserte” brukere som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringen, kan dette betales inn til  Ljosland Utvikling sin konto: 2801.16.14037, merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypekjøring sesongen 14/15