Skiløyper

Se også Agder Energi sitt kart over uttrygg is . På oppdrag fra Ljosland Utvikling er det i 2014 Ljosland Skisenter som har ansvaret for skiløypene. Alle henvendelser verdørende løyper skal derfor nå gå til 91133580 eller skisenter@ljoslandinfo.no. 

Nytt fra tråkkarane

Onsdag 17.des

Har idag blitt kjørt til Grønlitjønn, vi håper å komme lenger inn i fjellheimen førstkommende helg. Det er naturligvis avhengig av hvor mye snø som kommer. Vi oppdaterer når vi ser hvor langt det går. Blir uansett kjørt Ørnefjell, fra toppen av Farevassknuten, langs Farevatn og Grønlitjønnløypa til helgen.

Totalt løypekart

Alternativer og avstander

Informasjon

Vi minner om at oppkjørte løyper er til skigåing. Tur til fots, med scooter eller andre framkomstmidler som ødelegger sporet bes lagt utenfor løypetraseen. Hundeeiere bes fjerne “visittkort” fra løypene. For “uorganiserte” brukere som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringen, kan dette betales inn til  Ljosland Utvikling sin konto: 2801.16.14037, merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypekjøring sesongen 13/14