Skiløyper

Se også Agder Energi sitt kart over uttrygg is . På oppdrag fra Ljosland Utvikling er det i 2014 Ljosland Skisenter som har ansvaret for skiløypene. Alle henvendelser verdørende løyper skal derfor nå gå til 91133580 eller skisenter@ljoslandinfo.no. 

Nytt fra tråkkarane

25.januar kl.08.45:

Dagens løypekjører Jon Kristian melder om at han er i Farstøyldalen på veg rundt Grunnalon-løypa. GPS-sporing i maskinen har slutta å funke og han vil derfor informere om rekkefølgen han kommer til å kjøre løypene i:
– Grunnalon – Ørnefjell – Farevassknuten – Bergehomman – Grønlitjønn – Lakkenstova videre rundt Skoræ og tilbake til skisenteret igjen. Han melder også om lite vind i fjellet i dag og tror det blir en skikkelig fin dag! Nå ser det ut som at GPS har livna til igjen, men vi får bare se! God tur!

 

Totalt løypekart

Alternativer og avstander

Informasjon

Vi minner om at oppkjørte løyper er til skigåing. Tur til fots, med scooter eller andre framkomstmidler som ødelegger sporet bes lagt utenfor løypetraseen. Hundeeiere bes fjerne “visittkort” fra løypene. For “uorganiserte” brukere som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringen, kan dette betales inn til  Ljosland Utvikling sin konto: 2801.16.14037, merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypekjøring sesongen 14/15