Skiløyper

Se også Agder Energi sitt kart over uttrygg is . Ljosland Skisenter har inngått avtale med Ljosland Vest Hyttevel om løypekjøring fra 2016. Alle henvendelser verdørende løyper skal gå til 91133580 eller skisenter@ljoslandinfo.no. 

Nytt fra løypekjører 23.april kl.09.00:

Vi kjører fremdeles med tråkkemaskin!Grønlitjønn-Lakkenstova- rundt Skoræ- vinterløype til Lakken(man kan gå over Lisle Øyvatn også denne helga) og Farevassknuten er også kjørt! GPS fungerer ikke! Utenfor løypene er det hardt og fint skareføre. God tur!!!

GRØNLITJØNNLØYPA: Anbefalt gangretning er “med sola” slik at man slipper å hoppe inn og ut av løypa når det er masse folk i denne.

ISFORHOLD: Nå som temperaturene svinger veldig fra pluss til minus tør vi ikke garantere noen islagte vann. Alle er ansvarlige for å sjekke isen selv. Se og ektra advarsel fra Agder Engergi HER.

Totalt løypekart

Alternativer og avstander

Informasjon

Vi minner om at oppkjørte løyper er til skigåing. Tur til fots, med scooter eller andre framkomstmidler som ødelegger sporet bes lagt utenfor løypetraseen. Hundeeiere bes fjerne “visittkort” fra løypene. For “uorganiserte” brukere som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringen, kan dette betales inn til  Ljosland Skisenter sin konto: 3148.07.03653 og merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypekjøring sesongen 15/16