Skiløyper

Se også Agder Energi sitt kart over uttrygg is . På oppdrag fra Ljosland Utvikling er det i 2015 Ljosland Skisenter som har ansvaret for skiløypene. Alle henvendelser verdørende løyper skal derfor nå gå til 91133580 eller skisenter@ljoslandinfo.no. 

Nytt fra tråkkarane

4.juni:

Det er fremdeles mer vinter enn vår i fjellet og det går fremdeles fint an å gå på ski på Ljosland. Senest søndag var flere på topptur til Skoræ. Snøen er våt ja og ingen løyper kjørt, men det er fint å gå på ski…også i juni=) God tur!

Totalt løypekart

Alternativer og avstander

Informasjon

Vi minner om at oppkjørte løyper er til skigåing. Tur til fots, med scooter eller andre framkomstmidler som ødelegger sporet bes lagt utenfor løypetraseen. Hundeeiere bes fjerne “visittkort” fra løypene. For “uorganiserte” brukere som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringen, kan dette betales inn til  Ljosland Utvikling sin konto: 2801.16.14037, merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypekjøring sesongen 14/15