Skiløyper

Se også Agder Energi sitt kart over uttrygg is . På oppdrag fra Ljosland Utvikling er det i 2015 Ljosland Skisenter som har ansvaret for skiløypene. Alle henvendelser verdørende løyper skal derfor nå gå til 91133580 eller skisenter@ljoslandinfo.no. 

Nytt fra tråkkarane

6.mai kl.08.00:

Mildværet har gjort sitt inntog og setta fart på snøsmeltinga også i fjellet. Løypekjørerne har parkert maskinen for i år og ønsker å takke alle for denne sesongen og ønske dere alle velkommen tilbake til løypene på Ljosland neste sesong!

Totalt løypekart

Alternativer og avstander

Informasjon

Vi minner om at oppkjørte løyper er til skigåing. Tur til fots, med scooter eller andre framkomstmidler som ødelegger sporet bes lagt utenfor løypetraseen. Hundeeiere bes fjerne “visittkort” fra løypene. For “uorganiserte” brukere som ønsker å gi et bidrag til løypekjøringen, kan dette betales inn til  Ljosland Utvikling sin konto: 2801.16.14037, merk innbetalingen: Frivillig bidrag til løypekjøring sesongen 14/15